aktualizováno 19.06.2024


 

 

 


18.06.2024 Mastercard mění online platby. Opisování čísla karty skončí do roku 2030.
... více


03
.06.2024 Mastercard SpendingPulse: Hokejový šampionát zvedl tržby v pražských restauracích o třetinu.... více

29.05.2024 Peníze v prstenu. mBank přichází s revoluční novinkou v placení.... více


Archiv aktualit

 


 

 
 
  
 

 

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejíž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využíváním progresivních technologií s vysokou mírou ochrany a zabezpečení

Obsah činnosti SBK je možné rozdělit na 5 oblastí …

a) Technologie

V rámci SBK jsou řešena a stanovována základní pravidla provozu technologické infrastruktury. V této oblasti je aktuální zejména konverze dosavadní technologie záznamu dat na magnetickém proužku na technologii mikroelektronického čipu podle standardu EMV (Europay/MasterCard/Visa). Členské banky SBK uzavřely dohodu, podle níž bude pro nově vydávané čipové karty povinné používání PIN při všech transakcích a v domácím provozu nebude povoleno záložní použití magnetického proužku. Smyslem této dohody je dosažení maximální dostupné bezpečnosti u přechodně používané hybridní verze obou technologií na kartě.

V techologické oblasti se SBK řídí doporučeními a pravidly Evropské rady pro platební styk (European Payments Council), zástupce SBK je členem pracovní skupiny pro karty WG Cards, prostřednictvím České bankovní asociace se zástupce SBK účastnil také činnosti Evropské komise pro bankovní standardy ECBS.

b) Bezpečnost

Sdružení pro bankovní karty, které již od počátku svého vzniku kladlo velký důraz na zajištění bezpečnosti platebních karet v tuzemsku, je významným partnerem pro Policii ČR a bezpečnostní útvary platebních systémů. K tomu účelu byl v minulosti ustaven "Bezpečnostní výbor SBK" (dále BVSBK), jehož činnost významně přispívá k odborné osvětě, snižování rizik i skutečných finančních ztrát z podvodů a kompletaci důkazních materiálů pro policejní šetření i soudní řízení. Od roku 1993 pravidelně organizuje setkání expertů v této oblasti ve spolupráci s mezinárodními platebními systémy Mastercard, VISA. Na základě návrhu Bezpečnostního výboru byla v minulosti dohodnuta a podepsána "Smlouva o společném postupu bank v oblasti akceptace platebních karet u obchodních partnerů", řešící základní pravidla pro omezení rizik podvodů v této oblasti. Činnost BV SBK významně přispěla k udržení kontroly nad vývojem rizika v polovině 90. let a k radikálnímu snížení úrovně podvodů s platebními kartami v ČR v letech 2000 až 2020.

Pro své členy SBK zajišťuje kontinuální vzdělávání v oblasti prevence a bezpečnostních rizik ekosystému plateb, zve zástupce odborných útvarů členských bank na každoroční konferenci Port of Security, na semináře a workshopy zaměřené na bezpečnost v e-commerce, ATM, POS atd.

c) Legislativa

SBK je respektovaným partnerem ČNB a České Bankovní Asociace při tvorbě a připomínkování návrhů zákonných norem (zákon o bankách, zákon o platebním styku atd.) za oblast platebních karet a elektronických platebních prostředků. Na SBK se obracejí i další státní instituce (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Min. financí ČR) pro odborná stanoviska z problematiky platebních karet, plateb a souvisejících technologií.

SBK pro své členské banky organizuje odborné přednášky, semináře a workshopy z oblasti legislativy, regulace a harmonizace s tuzemským právním řádem.

d) Statistické ukazatele

SBK je mimo platební systémy jedinou organizací v ČR, shromažďující statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Tyto údaje, souhrnně zpracovávané na bankách nezávislou institucí ve čtvrtletních intervalech, jsou  významným podkladem pro analýzy trhu. SBK v této oblasti spolupracuje také s příslušnými útvary zpracovávajícími statistiky a analýzy centrální banky a připravujícími podklady pro orgány EU, BIS apod.

Souhrnné statistické informace jsou k prostřednictvím webové stránky SBK k dispozici členům SBK, a jako otevřený zdroj také veřejnosti a médiím.

f) Edukativní činnost


SBK pořádá pro své členy i přizvané partnery odborné konference, semináře a nově i webináře, které jsou zaměřené na aktuální domácí i mezinárodní vývoj platebních karet, plateb a nových technologií. Přednášejícími jsou specialisté z členských bank, platebních společností Mastercard a Visa, technologických společností a dalších organizací. Účastníci tak mají možnost získat aktuální informace nutné pro jejich rozvoj, činnost a informace o připravovaných nových produktech a technologických změnách v oblasti platebních karet. SBK se podílí i na organizaci specializovaných odborných školení, pořádaných platebními systémy pro členské banky na českém trhu a dále na společenských a sportovních akcích.

Logo SBK ke stažení v různých formátech

"Zde plaťte bezkontaktně" - logo ke stažení

jpg

ai eps pdf cdr  

 
 

© sbk 2009 - 2024

 

www.bankovnikarty.cz