aktualizováno 26.09.2020

   

 

08.09.2020 Biometrické ověření plateb umožňují již dvě třetiny bank, čtvrtina Čechů ho využívá.... více

04.09.2020 Worldline announces the closing of the acquisition of GoPay.... více

31.08.2020 Bezhotovostní platby jsou ve větší oblibě i pro konzervativnější část české populace
.... více

26.08.2020
Banky varují klienty před vishingem: nesdělujte své citlivé údaje po telefonu
.... více

14.07.2020 Mastercard v Evropě uvede kartu True Name™.... více

20.05.2020 Bezhotovostní platby jsou ve větší oblibě i pro konzervativnější část české populace.... více

08.04.2020 Mastercard poskytuje dětem, učitelům a rodičům volný přístup ke vzdělávacím kurzům Girls4Tech.
... více

Archiv aktualit

 


 

 
 
  
 

 

Vydávání karet v ČR

Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového poču 44 bank a poboček zahraničních bank vydávalo platební karty celkem 19 bank, a dále 8 platebních institucí a 2 kartové společnosti (CCS a Euronet).

V roce 2013 poskytovalo údaje do statistiky o vydávaných kartách celkem 18 bankovních subjektů a 8 nebankovních. Vedle nich vydávají karty další banky, které nejsou ani členy či pozorovateli SBK, ani neposkytují o svých vydaných kartách informace (např. ABN AMRO banka). Řada nebankovních subjektů vydává zejména karty úvěrové. Úplný přehled poskytují připojené tabulky (11/2014).

Členové SBK - banky,

Rok vzniku

Splacený Kapitál

vydávající karty a přispívající do statistik

Air Bank, a.s. (PPF Group N.V.)

2010

500 004 000

CETELEM ČR, a.s.

1996

180 000 000 Kč

Citibank Europe plc, organizační složka

2008

n/a

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

1992

n/a

Česká spořitelna, a.s.

1991

15 200 000 000 Kč

ČSOB

1964

5 855 000 000 Kč

Equa Bank, a.s. (Equa Group Limited, Maltská republika)

1993

2 260 000 000

Expobanka CZ a.s. (dř. LBBW Banka CZ)

1991

1 708 700 000 Kč

FIO banka

1994

560 000 000

GE Money Bank a.s.

1998

510 000 000 Kč

ING Bank N.V.

1993

n/a

J&T Banka

1992

3 358 127 000

Komerční Banka a.s.

1992

19 004 926 000 Kč

mBank (BRE Bank S.A., organizační složka)

2007

n/a

PPF banka

1992

769 004 327 Kč

Raiffeisenbank a.s.

1993

9 357 000 000

Sberbank CZ, a.s.

1996

2 005 380 000

Unicredit Bank a.s., Czech Republic

1996

5 124 716 000 Kč

 

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol.,

Rok vzniku

Splacený Kapitál

vydávající karty a přispívající do statistik

CCS - Česká společnost pro  platební karty, a.s.

2007

52 920 000

CETELEM ČR, a.s. (PI)

 

170 000 000 Kč

Citfin, spořitelní družstvo (PI)

1999

35 000 000 Kč

COFIDIS s.r.o. (PI)

2004

391 614 000 Kč

Diners Club CS, s.r.o., org. složka (Slovensko)

2010

n/a

ESSOX s.r.o. (PI)

2003

2 288 086 000

EURONET Services, spol. s r.o.

1997

169 990 000

Home Credit a.s. (PI)

2005

300 000 000 Kč

Zuno Bank AG, org. složka

2010

n/a

Mezi nebankovní subjekty počítáme společnosti Diners Club a American Express (platební instituce), které vydávají charge karty pod svými vlastními známkami (3 stranné schéma) a zajišťují autorizaci a zúčtování plateb. Kreditní karty vydávají také další úvěrové společnosti.

Nárůst obliby karet v Česku dokládá graf růstu počtu karet za posledních 13 let (2001 - 2013). Jsou vydávány karty domácí i mezinárodní, a debetní, kreditní i charge karty. Banky začaly vydávat kreditní karty od r. 1998, generující vyšší výnosy než karty debetní, jejichž přínos byl ve snížení bankovních nákladů a zvýšení komfortu klientů při získávání hotovosti. Karty byly z počátku vydávány na technologii magnetického proužku a od r. 1999 i jako karty čipové (původní IPB banka vydala jak první domácí čipovou MAX kartu, tak první mezinárodní čipovou kartu v asociaci MasterCard jako kartu Maestro). A nejen to, postupně se z prostředku na výběr hotovosti stává účinný prostředek bezhotovostního placení. Rychlost rozvoje a různé aspekty karet v Česku přibližují následující tabulky a grafy, uvádějící souhrnné informace za vydavatele platebních karet (seznam poskytovatelů statistik je uveden výše). V současnosti jsou všechny bankovní karty vydávané jako čipové s EMV technologií a většinou vhodné pro bezkontaktní placení (technologie NFC).  

Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR za posledních 13 let (2001 - 2013)

Vydané karty

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Karty celkem

4 658 890

5 296 067

6 373 591

6 867 733

7 390 357

7 865 453

8 623 124

Debetní

n/a

n/a

5 829 857

5 873 728

6 418 446

6 602 775

6 974 147

Kreditní

n/a

n/a

203 274

372 933

614 542

885 266

1 212 401

Charge

n/a

n/a

335 269

327 115

357 369

377 412

436 576

 

Vydané karty

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meziroční přírůstek%

Karty celkem

8 931 872

9 054 308

9 268 914

10 030 193

9 853 681

10 250 651

4,03

Debetní

7 220 667

7 372 327

7 400 919

7 454 543

7 533 938

7 945 804

5,47

Kreditní

1 276 714

1 224 814

1 564 430

2 288 981

2 073 352

2 075 106

0,08

Charge

434 491

457 167

303 565

286 669

246 388

229 741

   -6,75

Přepočítaný průměrný roční přírůstek karet podle parametru CAGR za léta 2001 - 2013 odpovídá hodnotě 6,25. Zejména v grafu "Vývoj počtu vydaných karet v ČR 2001 - 2013" je patrný stálý nárůst občanů, kteří podlehli kouzlu plastové barevné karty, přičemž počet karet se oproti roku 2001 zvýšil o 220%. Důvod silného růstu počtu karet je dán také tím, že počet bank a platebních institucí, které vydávají karty, se také zvýšil (z 13 v roce 2000 na 24 v roce 2012) a současně se všechny velké banky staly duálními, tj. vydávají karty pod značkami asociací VISA i MasterCard. Rok 2003 byl zlomovým rokem ve vydávání charge a kreditních karet, kdy se silně vzrostl počet charge karet, ale hned od následujícího roku 2004 začal počet kreditních karet převyšovat počet charge karet, až dosáhl téměř jejich desetinásobku.  

Struktura vydávaných karet

Statistika vydávaných karet dokládá, že podíl debetních karet (v roce 2013 na 77,52%) však vytrvale klesá, (pokles z 81% v 2009 a z 84% v 2006), ale převažuje nad kartami kreditními (20,24%) a charge kartami (2,24%) (v r. 2006: 11% a 5%). Nutno konstatovat, že počet kreditních karet se stále zvyšuje na úkor karet debetních (meziročně cca o 3%), a podíl charge karet stále klesá (v 2009 to bylo 5%). Podrobněji viz graf "Vydané karty celkem podle značek".

Počet karet na jednoho obyvatele 

Parametr, umožňující srovnávat rozvinutost kartového trhu a oblibu karet u spotřebitelů, je počet platebních karet na obyvatele, příp. na obyvatele ve věkové kategorii 15 - 64 let. Tabulka "Počet karet na obyvatele" dokumentuje v obou kategoriích vzrůst počtu karet na obyvatele na dvojnásobek za posledních 13 let v obou kategoriích; současně udává relaci k nejrozvinutějšímu trhu v Evropě.

Počet karet na obyvatele

 

ČR

UK

 

2000

2008

2012

2013

2011

počet karet na obyvatele

0,43

0,85

0,97

0,96

2,32

počet karet na obyvatele ve věku 15 - 64 let

0,60

1,20

1,40

1,43

3,37

Uvedený trend v počtu karet i srovnání v počtu karet na obyvatele dokumentuje v podstatě nasycení trhu klasickými debetními a charge kartami a obracení pozornosti na stále rostoucí zájem vydavatelů i jejich zákazníků o karty kreditní. Počtem karet na obyvatele Česko patří mezi přední země střední a východní Evropy.

Předpokladem dalšího rozvoje karet a přiblížení ČR rozvinutým kartovým státům se musí vydavatelé více zaměřit na přidané služby, a také více na kreditní karty, spojující výhody bezhotovostního placení s řízením rodinných finančních toků využíváním snadno dostupného úvěru. Dalšího rozvojového prvku lze dosáhnout vydáváním karet ve spolupráci s dalšími partnery jako co-brandované, partnerské karty nesoucí logo vydavatele i partnerské organizace, příp. affinity karty s neziskovými organizacemi.

Používání karet v ČR

Během času se "karta" stala nejprve oblíbeným prostředkem k výběru hotovosti, v bankomatech, v současné době slouží nejen ke koupi luxusního zboží, ale je běžně přijímána i v obchodních řetězcích a k nákupům zboží denní spotřeby, ale i v knihkupectví a lékárnách.

Počet a objem plateb u obchodníků

Nárůst počtu míst a POS terminálů, kde lze kartou zaplatit, odpovídá i nárůstu počtu a objemu plateb. V roce 2013 došlo k nárůstu obchodních míst (+34,3%), což vedlo k nárůstu počtu plateb o 36% a zvýšení objemu plateb o 20%. Zaznamenaný skok v nárůstu lze přičíst na vrub proměnlivého počtu subjektů, přispívajících daty do statistiky.

S rozvojem internetu došlo k oblibě plateb u internetových obchodníků (tzv. e-commerce), v 2013 bylo provedeno 12 027 679 transakcí v celkovém objemu 11 662 mil. Kč.

Obchodníci

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet plateb (mil.)

21,886

35,815

67,652

83,493

120,342

132,082

159,110

Objem plateb (mil. Kč)

32 896

42 484

77 588

91 727

142 735

157 066

190 019

 

Obchodníci

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meziroční přírůstek%

Počet plateb (mil.)

181,228

194,231

224,409

270,008

278,938

380,378

36,37%

Objem plateb (mil. Kč)

210 374

200 924

203 591

269 077

255 922

306 001

19,57%

Vývoj výše průměrné platby klesal z 1 877 Kč (2000) na 917 Kč (2012) a v 2013 skončil jen na 804 Kč, což odpovídá ochotě držitelů karet používat karty i pro běžné, neexklusivní nákupy, a ochotě bank uzavírat smlouvy s širokou paletou obchodníků. Rozšířily se také platby na internetových obchodech, které v roce 2013 realizovali u 12 027 679 plateb v objemu 11 662 664 000 Kč, s průměrnou platbou ve výši 970 Kč (srv. rok  2008 - 2 003 Kč). 

Porovnání poměru bezhotovostních plateb k výběrům hotovosti

Podíl počtu bezhotovostních plateb na všech transakcích kartami se zvýšil z 12% (2000) na 68% v roce 2013 (za zmínku stojí, že v r. 2007 poprvé počet plateb převýšil počet výběrů v hotovosti).


Při přepočtu počtu transakcí za rok na jednu kartu a porovnání počtu výběrů a plateb na jednu kartu docházíme k žádoucímu poměru 17,8 : 37,1 - počet výběrů hotovosti za rok byl méně něž poloviční než byl počet plateb kartou za rok. Poprvé došlo k vyššímu počtu plateb než výběru hotovosti v r. 2006, kdy byl poměr 17,6 : 18,4.

Výše průměrné platby v r. 2013 dosáhla 804 Kč (což je pokles z 1 161 Kč v 2008), při poklesu průměrné částky výběru hotovosti na 3 640 Kč (z 3 764 Kč v 2008).

Souhrnná charakteristika českého kartového trhu je uvedena v tabulce.

2013

ČR

%

Počet bankovních karet

10 250 651

 

Počet plateb/kartu/rok

37,1

 

Počet výběrů hotov/kartu/rok

17,8

 

Počet transakcí

 

 

   Počet plateb

380 378 182

68%

   Počet výběrů

182 469 036

32%

Objem transakcí

 

 

   Objem plateb (tis. Kč)

306 001 450

32%

   Objem výběrů (tis. Kč)

664 252 317

68%

Průměrná platba (Kč)

804 CZK
 (40 USD)
(29 EUR)

 

Průměrný výběr (Kč)

3 640 CZK
(183 USD)
133 EUR)

 

 

PLATBY

ČR

Počet obchod. míst

83 500

Počet POS terminálů

94 914

VÝBĚRY

 

Počet bankomatů

4 433

Způsob využívání karet

Způsob, jakým jsou používány bankovní karty VISA a MasterCard v ČR v porovnání se světovým trendem uvádí tabulka „Využívání karet“. Ukazuje se, že navzdory pozitivnímu růstu si spotřebitelé v Česku na platby kartami za nákupy zboží a služeb zvykají velmi pomalu a poměr objemu plateb k objemu výběrů je 0,47 : 1 (objem výběrů hotovosti převyšuje 2,1 x objem plateb, což je však zlepšení oproti roku 2011, kdy byl objem hotovosti 3x větší).

Využívání karet

 

objem bezhotovostních plateb

objem výběrů hotovosti

Svět

65%

35%

ČR (2013)

32%

68%

I když se dosavadní trend růstu objemu bezhotovostních plateb zlepšuje (růst o 3% od r. 2008), snad dojde k jeho urychlení růstem počtu kreditních karet, u kterých nese výběr hotovosti pro klienta vyšší náklady (v úročení i poplatcích) než bezhotovostní platba. Podle průzkumů asociace MasterCard si však výhod či vůbec konceptu kreditní karty není vědomo na 70% obyvatel (2011).

Čipové karty, migrace na EMV karty a bezkontaktní platby

V oblasti zavádění čipové technologie stále roste podíl čipových a hybridních karet vůči kartám spoléhající jen na magnetický proužek, neboť nabízejí vyšší bezpečnost, zrychlují obsluhu u terminálů snížením počtu on-line autorizací a umožňují využívat širokou paletu přidaných služeb. Čipové karty se podle standardu, který umožňuje jejich komunikaci se zařízeními, označují také jako EMV karty (standard vytvořený konsorciem Eurocard-Mastercard-VISA).

Čipové karty se v ČR začaly zavádět od r. 1998. Oproti např. Francii, kde obdržely silnou státní podporu, veškeré náklady na zavedení čipových karet v ČR nesou domácí banky.

1998 -   první čipová karta byla vydána bankou IPB

2006 -   V Česku bylo koncem roku 2006 pro standard EMV migrováno významný počet karet a zařízení pro jejich akceptaci:

97,5% bankomatů,
84,3% POS terminálů a
44,2% debetních a 32,6% kreditních karet v oběhu.

2011 -   V Česku byl koncem roku 2010 pro standard EMV migrováno významný počet karet a zařízení pro jejich akceptaci:

9 464 549 čipových karet (96,94%)
4 082 bankomatů
(100%)
77 597 POS terminálů (99,93%).

Od roku 2011 se vydávají čipové platební karty umožňující bezdotykové (contactless) platby, kdy je v kartě podle standardu NFC (Near Field Communication) zabudovaná anténa pro radiovou komunikaci s platebním terminálem na krátkou vzdálenost. To umožňuje např. rychlou platbu za jízdné v turniketech metra, a další aplikace na sebe nenechají čekat.

Vedle bezkontaktních plateb iniciované kartami se také začínají uplatňovat tzv. mobilní platby, kdy mobilní telefony obsahují aplikaci pro vzdálené NFC platby. Aplikace je uložena v "bezpečné oblasti" SIM karty, a vytváří se tak přímá konkurence platebním kartám tak, jak je známe od 60. let. Tato oblast je velmi dynamická a stále se objevují nové aplikace a technické řešení.

Bezpečnost karet

Není takového platebního prostředku, aby k němu neexistovaly padělky a nedělaly se s ním podvody. Naštěstí situace v České republice byla vždy díky infrastruktuře, pomalu a ohleduplněji se rozvíjejícího trhu a mezibankovní spolupráci lepší než v jiných zemích. Již v r. 1992 se podařilo prosadit do českého trestního zákona ustanovení o trestnosti padělání platebních karet, jejich neoprávněného držení a podvodů s nimi. V rámci SBK byl na podzim roku 1997 založen roce Bezpečnostní výbor SBK, který sdružuje pracovníky bank a dalších institucí a organizací, zabývajících se řešením podvodných transakcí. Jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v boji proti organizovaným nájezdům podvodníků nese užitek ve snižování ztrát z podvodů. Procentní body vyjadřují poměr celkového objemu podvodných případů, nahlášených vydavatelskými bankami, k celkovému objemu obratů uskutečněných v akceptační infrastruktuře u obchodníků a v síti bankomatů na území ČR kartami MasterCard a VISA. Výši skutečných finančních ztrát vzniklým bankám nebo obchodníkům v ČR se zmíněnou a včasnou spoluprací daří v mnoha případech významně snížit.

Závěr

Výše uvedený popis oblasti karet v Česku se zabýval bankovními kartami, v počtech a objemech transakcí byly navíc zahrnuty i karty Diners Club (nikoli však American Express). Další rozvoj platebních karet lze očekávat v masovém rozšíření bezkontaktních karet. Zároveň lze předpokládat rozšíření předplacených karet pro spotřebitele, pro které není samozřejmostí běžný účet v bance. Počty transakcí s kartami se dále zvýší zavedením karet využívající novou technologii bezkontaktní komunikace s platebními terminály. Současně však s platebními kartami začaly soutěžit platební funkce mobilních telefonů s aplikacemi elektronických peněženek.

České banky se aktivně podílejí na rozvoji platebního styku a platebních karet v Evropské unii v rámci projektu Single Euro Payments Area (SEPA) prostřednictvím členství v České bankovní asociaci (ČBA) a Sdružení pro bankovní karty (SBK). ČBA je členem European Banking Association a je zastoupena v European Payments Council a jejích pracovních skupinách zaměřených na přípravu a implementaci platebních produktů SEPA, tj. Credit Transfer, Direct Debit, Cards a Cash. Díky spolupráci mezi ČBA, SBK, ČNB a MF ČR je české prostředí připraveno na implementaci produktů SEPA.

SBK se mj. podílí na zpracování materiálů z Evropské centrální banky pro implementaci v Česku a jejich zpřístupnění širší odborné veřejnosti.

© 2014 grafika cardmag l ft research l aktualizace 2014/11 (podle zdrojů SBK, ČNB, CIA Fact Book) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

© sbk 2009 - 2020

.

www.bankovnikarty.cz