aktualizováno 20.09.2023


 

 

 


20.09.2023 Průzkum Mastercard: 7 z 10 Čechů nakupuje online z mobilního telefonu.
... více


12
.09.2023 Studie Mastercard: Ragby je sport budoucnosti, je prostě vzrušující.
... více

05.09.2023 Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty (SBK) k vývoji sektoru platebních karet, plateb a souvisejících technologií na domácím trhu ve druhém čtvrtletí 2023.... více

04.09.2023 Tomáš Chumchal se stal obchodním ředitelem Mastercard pro Česko a Slovensko.... více


Archiv aktualit

 


 

 
 
  
 

 

Statut

Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank příp. i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. V zájmu svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi z oblasti platebních karet. Sdružení pro bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1, dne 14.9.1992, podle § 201 i, odst. 2, zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/92.

Organizační struktura a členové

Sdružení pro bankovní karty má podle Stanov dva druhy členství. Řádným členem se může stát pouze peněžní ústav. Jiné subjekty mohou získat statut pozorovatele (o tento druh členství mohou požádat i peněžní ústavy, pokud nechtějí působit ve sdružení aktivně ve všech oblastech). Členy přijímá Kolegium sdružení, které se schází 2x ročně a v němž mají zastoupení všichni členové. Hlasovat mohou pouze řádní členové, počty jejich hlasů jsou závislé na podílu na trhu, který se stanovuje k ultimu předchozího roku.

Kolegium

Nejvyšším orgánem sdružení je Kolegium. Kolegium je tvořeno všemi řádnými členy. Pozorovatelé mohou být rozhodnutím Kolegia a/nebo výkonného výboru k jednání přizváni. Kolegium je oprávněno jednat a rozhodovat o všech otázkách souvisejících s činností sdružení. Kolegium svolává předseda sdružení nejméně 2x do roka. Může však být svoláno i z podnětu některého člena sdružení, souhlasí-li s tím třetina všech řádných členů sdružení. Kolegium volí na dvouleté období 7 členů Výkonného výboru, kteří ze svých řad zvolí předsedu a místopředsedu

Výkonný výbor

Výkonný výbor je pověřen řízením činnosti mezi zasedáními Kolegia a zabezpečením plnění odborných, operativních a dalších úkolů stanovených Kolegiem. Je tvořen sedmi zástupci, volenými Kolegiem z řad řádných členů na dvouleté funkční období. Činnost výkonného výboru řídí předseda sdružení. Jeho zasedání svolává nejméně. 4x ročně. Může však být svoláno i z podnětu některého jeho člena, souhlasí-li s tím alespoň tři další členové výkonného výboru. V praxi se obvykle schází každou druhou středu v měsíci.

Současné složení výkonného výboru:

Air Bank
Česká spořitelna
ČSOB
Komerční banka

MONETA Money Bank
Raiffeisenbank
UniCredit Bank Czech Republic

období

volený předseda a místopředseda

2022 - 2024 Michal Jirousek, ČSOB předseda
  Milan Řezníček, RB  místopředseda
     
2021 - 2022 Jan Švirk, ČS předseda
  Michal Jirousek, ČSOB místopředseda
     
2018 - 2020 Eva Kárníková, KB předsedkyně
  Milan Řezníček, RB  místopředseda
     
2016 - 2018 Eva Kárníková, KB předsedkyně
  Patrik Šálek, ČSOB (do 31.3.2017) místopředseda
     
2015 - 2016 Marie Hešnaurová, ČS  předsedkyně
  Eva Kárníková, KB místopředsedkyně
     
2014 - 2015 Sirus Zafar, KB předseda
  Marie Hešnaurová, ČS  místopředsedkyně
     
2013 - 2014 Sirus Zafar, KB předseda
  Milan Řezníček, Citi  místopředseda
     
2010 - 2012 Sirus Zafar, KB předseda
  Milan Řezníček, Citi  místopředseda
     
2009 - 2010 František Jungr, UCB předseda
  Sirus Zafar, KB místopředseda
     
2008 - 2009 Roman Kotlán, ČSOB předseda
  Sirus Zafar, KB místopředseda
     
2006 - 2008 Roman Kotlán, ČSOB předseda
  Sirus Zafar, KB místopředseda
     
2004 - 2006 Roman Kotlán, ČSOB předseda
  Petr Skok, KB. místopředseda
     
2002 - 2004 Roman Kotlán, ČSOB předseda
  Petr Skok, KB místopředseda
     
2000 - 2002 Milan Zátka, KB předseda
  Roman Kotlán, ČSOB místopředseda
     
1998 - 2000 Milan Zátka, KB předseda
  Eva Kárníková, IPB místopředsedkyně
     
1996 - 1998 Pavel Juřík, HVB předseda
  Eva Kárníková, IPB místopředsedkyně
     
1993 - 1995 Eva Kárníková, IPB předsedkyně
  Pavel Juřík, KB místopředseda
     
1991 - 1993 Pavel Juřík, KB předseda
  Tereza Maszová místopředsedkyně

.

 
 

© sbk 2009 - 2023

 

www.bankovnikarty.cz