aktualizováno 18.10.2020

   

 

08.09.2020 Biometrické ověření plateb umožňují již dvě třetiny bank, čtvrtina Čechů ho využívá.... více

04.09.2020 Worldline announces the closing of the acquisition of GoPay.... více

31.08.2020 Bezhotovostní platby jsou ve větší oblibě i pro konzervativnější část české populace
.... více

26.08.2020
Banky varují klienty před vishingem: nesdělujte své citlivé údaje po telefonu
.... více

14.07.2020 Mastercard v Evropě uvede kartu True Name™.... více

20.05.2020 Bezhotovostní platby jsou ve větší oblibě i pro konzervativnější část české populace.... více

08.04.2020 Mastercard poskytuje dětem, učitelům a rodičům volný přístup ke vzdělávacím kurzům Girls4Tech.
... více

Archiv aktualit

 


 

 
 
  
 

 

Obsah činnosti SBK je možné rozdělit na 5 oblastí …

a) Technologie

V rámci SBK jsou řešena a stanovována základní pravidla provozu technologické infrastruktury. V této oblasti je aktuální zejména konverze dosavadní technologie záznamu dat na magnetickém proužku na technologii mikroelektronického čipu podle standardu EMV (Europay/MasterCard/Visa). Členské banky SBK uzavřely dohodu, podle níž bude pro nově vydávané čipové karty povinné používání PIN při všech transakcích a v domácím provozu nebude povoleno záložní použití magnetického proužku. Smyslem této dohody je dosažení maximální dostupné bezpečnosti u přechodně používané hybridní verze obou technologií na kartě.

V techologické oblasti se SBK řídí doporučeními a pravidly Evropské rady pro platební styk (European Payments Council), zástupce SBK je členem pracovní skupiny pro karty WG Cards, prostřednictvím České bankovní asociace se zástupce SBK účastnil také činnosti Evropské komise pro bankovní standardy ECBS.

b) Bezpečnost

Sdružení, které již od počátku svého vzniku kladlo velký důraz na zajištění bezpečnosti platebních karet v tuzemsku, je významným partnerem pro Policii ČR a bezpečnostní útvary platebních systémů. K tomu účelu byl ustaven "Bezpečnostní výbor SBK" jehož činnost významně přispívá k odborné osvětě, snižování rizik i skutečných finančních ztrát z podvodů a kompletaci důkazních materiálů pro policejní šetření i soudní řízení. Od roku 1993 pravidelně organizuje setkání expertů v této oblasti ve spolupráci s mezinárodními platebními systémy MasterCard Europe , VISA EU, American Express a Diners Club. Na základě návrhu Bezpečnostního výboru byla dohodnuta a podepsána "Smlouva o společném postupu bank v oblasti akceptace platebních karet u obchodních partnerů", řešící základní pravidla pro omezení rizik podvodů v této oblasti.

Činnost BV SBK významně přispěla k udržení kontroly nad vývojem rizika v polovině 90. let a k radikálnímu snížení úrovně podvodů s platebními kartami v ČR v letech 2000 až 2005 .

c) Legislativa

SBK je akceptovaným partnerem ČNB a Bankovní asociace při tvorbě a připomínkování návrhů zákonných norem (zákon o bankách, zákon o platebním styku atd.) za oblast platebních karet a elektronických platebních prostředků. Na SBK se obracejí i další státní instituce (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Min. financí ČR) pro odborná stanoviska z problematiky platebních karet.

d) Statistické ukazatele

SBK je mimo platební systémy jedinou organizací v ČR, shromažďující statistické údaje o platebních kartách na trhu ČR. Tyto údaje, souhrnně zpracovávané na bankách nezávislou institucí ve čtvrtletních intervalech, jsou  významným podkladem pro analýzy trhu. SBK v této oblasti spolupracuje také s příslušnými útvary zpracovávajícími statistiky a analýzy centrální banky a připravujícími podklady pro orgány EU, BIS apod.

Souhrnné statistické informace jsou k prostřednictvím webové stránky SBK k dispozici členům SBK, a jako otevřený zdroj také veřejnosti a médiím.

f) Edukativní činnost

SBK pořádá pololetně pro své členy i přizvané partnery odborné semináře, zaměřené na aktuální domácí i mezinárodní vývoj platebních karet. Přednášejícími jsou specialisté z členských bank, platebních systémů, technologických společností a dalších organizací. Účastníci tak mají možnost získat aktuální informace nutné pro jejich činnost, informace o připravovaných nových produktech a event. technologických změnách v oblasti platebních karet. SBK se podílí i na organizaci specializovaných odborných školení, pořádaných platebními systémy pro členské banky na českém trhu a dále na společenských a sportovních akcích.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

© sbk 2009 - 2020

.

www.bankovnikarty.cz